سامانه نوبت‌دهی اینترنتی

مدیریت آمار و فناوری اطلاعات و ارتباطات

نوبت دهی دکتر بصیرت(هاجر ادیب)_درمانگاه سقط مکرر - ماه خرداد

مرکز درمانی تخصصی ناباروری فاطمه الزهرا (س)

متاسفانه پزشک مورد نظر هیچ ساعت کاری فعالی ندارد.

دانشگاه علوم پزشکی بابل - مدیریت آمار و فناوری اطلاعات - شماره تماس : 01132194721 - آدرس ایمیل : it@mubabol.ac.ir - آدرس الکترونیکی : sit.mubabol.ac.ir